Servizos

Os anos de experiencia no sector audiovisual en Galicia leváronnos a coñecer a centos de empresas e profesionais cos que tivemos ocasión de traballar en moitos proxectos. Establecemos relacións de confianza, que hoxe nos permiten resolver as necesidades das produtoras que gravan os seus traballos no noso país, e mesmo de persoas e entidades doutros sectores que precisan determinados servizos relacionados co audiovisual.

Aínda que a nosa rede de colaboradores é ampla e variada, algúns dos nosos imprescindibles, que nos acompañan en cada proxecto, son empresas líderes nos seus ámbitos.