O actor Xosé Antonio Touriñán durante unha rodaxe en plató PUBLICIDADE FICCIÓN CULTURA
Facemos
audiovisual
desde aquí.

Traballamos desde hai dez anos contando historias: diante e detrás das cámaras, escribindo guións, nas salas de montaxe, ou xogando cos sons. Facémolo desde aquí. Acompañándonos do talento das e dos profesionais que desde o noso país fan do audiovisual galego un dos máis ricos do planeta.

O ÚLTIMO…

Bechos

Undodez para a Televisión de Galicia